Κτίριο τράπεζας American Express
Πρόσφατα Έργα
Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη
Αθηνά Παλλάς
Πρεσβεία ΗΠΑ Λ. Κηφισσίας
Αστήρ Παλλάς Καμμένα Βούρλα