Πρεσβεία ΗΠΑ Λ. Κηφισσίας
Πρόσφατα Έργα
Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη
Αθηνά Παλλάς
Αστήρ Παλλάς Καμμένα Βούρλα
Βρεττανική Πρεσβεία