Αθηνά Παλλάς
Πρόσφατα Έργα
Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη
Πρεσβεία ΗΠΑ Λ. Κηφισσίας
Αστήρ Παλλάς Καμμένα Βούρλα
Βρεττανική Πρεσβεία