Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη
Πρόσφατα Έργα
Αθηνά Παλλάς
Πρεσβεία ΗΠΑ Λ. Κηφισσίας
Αστήρ Παλλάς Καμμένα Βούρλα
Βρεττανική Πρεσβεία